Iron Knob - Eat


Iron Knob Hotel
Eyre Hwy
Iron Knob SA 5601
Telephone: (08) 8646 2013

Iron Knob Roadhouse Motel
Eyre Hwy P.O. Box 41
Iron Knob SA 5601
Telephone: (08) 8646 2058

Comments