Nairobi

Nairobi, Kenya

Showers

Fri

Showers

25°

17°

Sat

Showers

26°

17°

Sun

Showers

24°

16°

Mon

Showers

23°

16°

Tue

Showers

23°

16°